Docházkový systém podle vašich potřebDocházkové systémy jsou oblíbeným Å™eÅ¡ením velkých i malých firem a mohou sloužit jako kontrola nebo i statistická pomůcka. Každý software pro kontrolu zamÄ›stnanců vÅ¡ak musí být upraven dle potÅ™eb firmy tak, aby splňoval vÅ¡echny požadavky, které spoleÄnost vyžaduje. NaÅ¡e firma vám software upraví dle vaÅ¡ich potÅ™eb a zajistí vám tak maximální využití a spolehlivost. PÅ™enos dat je pak automatický a kontrola zamÄ›stnanců je tak velmi snadná. Informace se navíc zálohují a k dispozici je tak máte i nÄ›kolik let.

Efektivní kontrolní systém

Každý podnikatel chce kontrolovat docházku svých zamÄ›stnanců a to hned z nÄ›kolika důvodů. Kontrolovat příchody a odchody manuálnÄ› je vÅ¡ak takÅ™ka nemožné a je tak potÅ™eba zakoupit si docházkový systém, který za vás vÅ¡e udÄ›lá automaticky. Informace z tohoto systému pak navíc mají mnoho využití a používají se v úÄetnictví nebo statistice. ZamÄ›stnanci si díky nÄ›mu navíc nemohou zkracovat pracovní dobu a musí tak pÅ™esnÄ› plnit svoje podmínky, které jim smlouva stanoví. Výhodou naÅ¡ich kontrolních systémů je navíc i to, že se pÅ™izpůsobí potÅ™ebám firmy a dokážou tak maximálnÄ› plnit svůj úÄel.