Do instalací a oprav plynových spotřebičů se raději nepouštějte

Instalatéra si možná ještě někteří z vás představují jako řemeslníka v laclových montérkách, který drží v ruce hasák a chystá se zasahovat u vodovodního potrubí. Práce s vodou, vodovodními rozvody a všemi příslušnými koncovými prvky byla ostatně také první složkou jejich pracovního rozsahu a postupně se k tomu začaly připojovat topné systémy a později i plynové spotřebiče.

instalatérské rozvody

V současné době lze instalatéra v Ostravě Porubě https://instalater.info/poruba/ pomyslně označit spíše za odborníka v oboru VTP, kde tato zkratka znamená vodu – topení – plyn.

Do instalatérských prací se však pouští i někteří kutilové, jde zejména o práce s vodovodními rozvody a odpady, a někteří si troufnou i na montáž topné soustavy a dokonce i na svařování plamenem. S plynovými spotřebiči je to však ošemetné a tam nikomu z vás nedoporučujeme „fušovat“ instalatérům do řemesla.

Instalatéři musí splňovat jisté předpoklady pro udělení certifikátu pro práci se zařízením na odběr zemního plynu, jde totiž o velmi nebezpečné koncové prvky, kde hrozí výbuch plynu a následný požár. A co dovede plyn, když exploduje, o tom se můžete dočíst na Internetu např. v souvislosti s explozí plynového potrubí v Divadelní ulici v Praze v roce 2013.

instalatérské řemeslo

Pohotovost plyn

Instalatéři také udržují havarijní pohotovost, která se týká nejen vody a topení, ale i plynových rozvodů a spotřebičů. Jde zejména o plynové kotle, které v zimní topné sezóně zajišťují bezproblémový chod vytápění rodinných domů či centrálních kotelen pro bytové domy, dále pak o plynové karmy pro ohřev vody, plynová kamna a plynové sporáky.

Havarijní servis však pokrývá i situace, kdy lidé zjistí únik plynu v uzavřených i venkovních prostorách. Zcela záměrně je zemní plyn obohacován silně páchnoucí látkou, aby bylo možné jeho přítomnost zjistit již při velmi malé koncentraci. Sám o sobě je totiž zemní plyn bez zápachu, a vzhledem k jeho výbušnosti by to znamenalo značný problém a zejména obrovské nebezpečí.

5/5 - (2 votes)