Tabletová regenerační sůl změkčuje tvrdou vodu

Kvalita pitné vody v České republice patří ke světové špičce, možná se vám to tak úplně nezdá, vzhledem k socialistické minulosti a některým problémům, s nimiž se naše země v této době potýkala, ale právě úpravny pitné vody a čističky odpadních vod byly již tehdy velmi dobře koncipované a skutečně fungovaly. Již za socialismu se dařilo dodávat do vodovodního řadu kvalitní tekutinu, zbavenou choroboplodných zárodků, ale s čím se potýkáme dodnes, je její mineralizace.

lehátka u bazénu

Obsah rozpuštěných minerálů ve formě iontů určuje tzv. tvrdost vody. Ta se na našem území velmi liší, v horských oblastech je minerálů ve vodě spíše nedostatek (velmi měkká voda), zatímco v mnoha velkých městech, a převážně v nížinách s vápencovým podložím, jde naopak o vodu velmi tvrdou. Statistiky uvádí, že více než dvě třetiny domácností v Česku čerpají vodu tvrdou, až velmi tvrdou.

venkovní bazének

Pro lidský organismus (na pití i na koupání) je optimální střední tvrdost a v jistém smyslu mají výhodu lidé, kteří čerpají vodu tvrdší, kterou lze ošetřit tzv. změkčovací tabletovou regenerační solí. Tato sůl je součástí změkčovače, v jehož náplni se nachází tzv. katex. To je speciální pryskyřice se záporným nábojem, která k sobě přitahuje kladný náboj iontů vápníku a hořčíku. Sůl v tomto případě funguje jako jakýsi katalyzátor pro tzv. iontovou výměnu iontů sodíku za ionty vápníku a hořčíku.

Změkčovače vody tedy odstraní přebytečný vápník a hořčík tak, aby voda nebyla příliš tvrdá. Jejich funkce však není filtrační, regenerační sůl tedy neodstraňuje z vody nečistoty v podobě těžkých kovů, pesticidů, volného či vázaného chlóru atp., k tomu jsou pak zapotřebí (je-li to nutné) speciální filtry.

Změkčovač tedy pouze docílí optimální tvrdosti vody, což je důležité např. pro provoz bazénů a pro domácí spotřebiče, které se tolik nezanáší vodním kamenem.