Proč se počítá u oboru kamionová doprava cena za kilometr

Není pochyb o tom, že kamionová doprava je dnes tím nejrozšířenějším způsobem přepravy materiálu a zboží. A není divu, koneckonců má v porovnání s ostatními u nás používanými druhy, jako je například železniční, vodní či letecká, mnoho výhod.Těmi hlavními jsou cena, flexibilita a fakt, že es dostane od prodávajícího ke kupujícímu, aniž by bylo nutné náklad překládat.

kamion4

Ovšem to, že je cena nižší v porovnání s ostatními druhy, neznamená, že je nulová. Jako za každý výrobek i službu, i za toto je třeba platit. A není divu. Péče o nákladní automobil něco stojí, nemluvě ani o ceně paliva a mzdě řidiče, nehledě na to, že i přepravce chce, jako všichni ostatní, na svém podnikání vydělat.

Musíme tedy počítat s tím, že to, že je cena nižší, neznamená, že je nízká. Avšak jak se počítá? Zde stěží budeme moci použít platbu podle toho, kolik hodin doprava trvala. Koneckonců, automobil se může dostat do dopravní zácpy a tím se i několik hodin zdržet, což by celou věc prodražilo, aniž by to byla vina jedné ze stran.

Další možností je počítat cenu za výkon, tedy dát standardní platbu za jednu cestu. Ovšem i zde narážíme na problém. Je totiž poněkud rozdíl, pokud je zákazník, kterému zboží dopravujeme, ve vedlejším městě nebo na druhém konci republiky.

kamion6

Je tedy vidět, že ve výše uvedených případech by bylo obtížné stanovit částku tak, aby byli všichni spokojeni a především aby ani jedna strana nebyla v situacích, které mohou běžně nastat, poškozena. Proto se používá nejen u oboru kamionová doprava cena za kilometr. To je totiž standardní jednotka veškerých přepravců, bez ohledu na to, jakým typem dopravního prostředku zboží přepravují.

Již na první pohled je vidět, že tento způsob je mnohem více férový k oběma stranám než ty výše uvedené. Není tedy divu, že se všude používá. Všichni jsou tak totiž spokojeni a nikdo není poškozen.